Martes, 26 Xaneiro, 2021
INICIO-NOVAS
Calendario de exames FP Básica. Setembro 2020

Setembro FP básica 2020 v2

 
Información Probas libres. Convocatoria 2020

 CONVOCATORIA REUNIÓN OBRIGATORIA DE ACOLLEMENTO DAS PROBAS LIBRES

Convócase a tódolas personas matriculadas nas probas libres a reunión obrigatoria de acollemento, según a “Orde do 5 de abril do 2013, pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesionales dos establecidos ao abeiro da lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación” e a “  Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento da convocatoria do curso 2019-2020 das probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • Data: 02 de xullo de 2020
  • Hora: 10:30
  • Aula: RESTAURANTE

 

PROGRAMACIÓNS E INFORMACIÓN na páxina web: www.cifpcompostela.edu.es (probas)

DATAS DE PROBAS LIBRES:

1º proba - parte teórica: Días 01,02 e 03 de setembro

Publicación de notas da 1º parte:   Día 4   de setembro

2º proba - parte práctica: Días 8 e 9 de setembro

Entrega de notas:      15 de setembro de 11:00 a 12:00 horas

 

HORARIO DE REALIZACIÓN DAS PROBAS LIBRES (1ª parte). CONVOCATORIA 2020

Poden consultar o horario de realización das distintas probas libres no seguinte enlace: HORARIO DE LIBRES – 1º PARTE

LISTA DE MATRICULADOS/AS PROBAS LIBRES 2020

 Poden consultar a lista de matriculados/as no enlace: LISTA MATRICULA PROBAS LIBRES 2020

 
NOTA INFORMATIVA CIFP COMPOSTELA: HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

Nota informativa do CIFP Compostela

Horario de atención ao público queda establecido de 09.00 horas a 14 horas.

 No CIFP Compostela agradecemos, a todas as persoas que se acheguen ao centro, teñan en conta as seguintes normas:

 -  Non achegarse ao CIFP se presenta síntomas compatibles co COVID-19.

 -  Sigan as indicacións do persoal do centro.

 -  Fagan uso  de mascarilla.

 -  Manter a distancia de 1,5 metros.

 -  Porten e usen o bolígrafo persoal.

- Recordar que poden utilizar o envío de documentación escaneada ao correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 - Limiten na medida do posible o uso do servizo de fotocopias no CIFP.

Para calquera dúbida teñen a súa disposición o correo electrónico do centro: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Agradecemos a colaboración!

 
NOTA INFORMATIVA CIFP COMPOSTELA: RECLAMACIÓN CONTRA AS CUALIFICACIÓNS.

NOTA INFORMATIVA CIFP COMPOSTELA: RECLAMACIÓN CONTRA AS CUALIFICACIÓNS.

Dende o CIFP Compostela infórmase que:

  • A partir das 12.00 horas de hoxe luns 22/06/2020 accederase ás cualificacións finais en ABALAR.

Pódese acceder no seguinte enlace ao modelo de reclamación a cumprimentar:

Modelo de reclamación autoeditable (onde aparecen destacados os campos a cubrir).

Deberase presentar na secretaría do centro ou enviar (dende a conta de correo da persoa que presenta a reclamación) cuberto e en prazo ao correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla (ata o 25 de xuño inclusive).

 
Acreditación de competencias. Datas e lugares da 1ª reunión grupal. Convocatoria 2020

Acreditación de competencias. Datas e lugares da primeira reunión grupal. Convocatoria 2020

 

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas, con data 12 de xuño de 2020, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 29 de novembro pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

A Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 26 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B), recolle no seu punto 4.b que o asesoramento é obrigatorio e realizarase, con carácter xeral, de forma telemática.

A convocatoria á reunión reflectirase no expediente da persoa candidata na aplicación informática de xestión do procedemento. Cumprirá que a persoa candidata realice a confirmación da súa recepción na mesma aplicación.

Pódese consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na seguinte ligazón:

Lembre que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago da fase de asesoramento (para máis información consulte a páxina Taxas para ver as posibles excepcións ou a páxina de inicio da aplicación informática de xestión do procedemento).

No caso de que este asesoramento teña lugar de forma presencial e durante a realización deste, respectaranse todas as medidas de prevención e hixiene recollidas no protocolo do Ministerio de Educación e Formación Profesional para a realización da avaliación do Bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) 2020, así como o establecido na Resolución, do 22 de maio de 2020, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da consellería ou calquera outra medida establecida para os centros educativos.

Máis información: http://www.edu.xunta.gal/fp/fase-asesoramento-2020

 
Matrícula de alumnado de 2º curso do réxime ordinario, FCT e Proxecto. Curso 2020-2021

Infórmase do calendario de matrícula para o alumnado de segundos cursos de ordinario, FCT e Proxecto para o curso 2020-2021:

 

matricula de 2º ordinario FCT e Proxe 2020-2021

 
Calendario do proceso de admisión a ciclos de formación e FP dual para o curso 2020-2021

Calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual. Curso 2020/2021

 

Publicado o calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual para o curso 2020/2021.

Máis información:

 
Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. 2020

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2020

Data da publicación: 16-06-2020

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante a Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 13 de xuño ao 12 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar un recurso de alzada no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú, e posteriormente entregalo nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas admitidas e/ou excluídas agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

A acreditación de unidades de competencia farase sobre as unidades de competencia dos títulos de formación profesional vixentes.

A continuación pode consultar a listaxe definitivas de persoas admitidas e excluídas no CIFP Compostela:

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

Máis información en: https://www.edu.xunta.gal/fp/definitivas-admitidos-excluidos-acreditacion-2020

 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

Páx. 3 de 23