Martes, 20 Outubro, 2020
INICIO-NOVAS
NOTA INFORMATIVA CIFP COMPOSTELA: HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

Nota informativa do CIFP Compostela

Horario de atención ao público queda establecido de 09.00 horas a 14 horas.

 No CIFP Compostela agradecemos, a todas as persoas que se acheguen ao centro, teñan en conta as seguintes normas:

 -  Non achegarse ao CIFP se presenta síntomas compatibles co COVID-19.

 -  Sigan as indicacións do persoal do centro.

 -  Fagan uso  de mascarilla.

 -  Manter a distancia de 1,5 metros.

 -  Porten e usen o bolígrafo persoal.

- Recordar que poden utilizar o envío de documentación escaneada ao correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 - Limiten na medida do posible o uso do servizo de fotocopias no CIFP.

Para calquera dúbida teñen a súa disposición o correo electrónico do centro: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Agradecemos a colaboración!

 
NOTA INFORMATIVA CIFP COMPOSTELA: RECLAMACIÓN CONTRA AS CUALIFICACIÓNS.

NOTA INFORMATIVA CIFP COMPOSTELA: RECLAMACIÓN CONTRA AS CUALIFICACIÓNS.

Dende o CIFP Compostela infórmase que:

  • A partir das 12.00 horas de hoxe luns 22/06/2020 accederase ás cualificacións finais en ABALAR.

Pódese acceder no seguinte enlace ao modelo de reclamación a cumprimentar:

Modelo de reclamación autoeditable (onde aparecen destacados os campos a cubrir).

Deberase presentar na secretaría do centro ou enviar (dende a conta de correo da persoa que presenta a reclamación) cuberto e en prazo ao correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla (ata o 25 de xuño inclusive).

 
Acreditación de competencias. Datas e lugares da 1ª reunión grupal. Convocatoria 2020

Acreditación de competencias. Datas e lugares da primeira reunión grupal. Convocatoria 2020

 

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas, con data 12 de xuño de 2020, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 29 de novembro pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

A Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 26 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B), recolle no seu punto 4.b que o asesoramento é obrigatorio e realizarase, con carácter xeral, de forma telemática.

A convocatoria á reunión reflectirase no expediente da persoa candidata na aplicación informática de xestión do procedemento. Cumprirá que a persoa candidata realice a confirmación da súa recepción na mesma aplicación.

Pódese consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na seguinte ligazón:

Lembre que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago da fase de asesoramento (para máis información consulte a páxina Taxas para ver as posibles excepcións ou a páxina de inicio da aplicación informática de xestión do procedemento).

No caso de que este asesoramento teña lugar de forma presencial e durante a realización deste, respectaranse todas as medidas de prevención e hixiene recollidas no protocolo do Ministerio de Educación e Formación Profesional para a realización da avaliación do Bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) 2020, así como o establecido na Resolución, do 22 de maio de 2020, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da consellería ou calquera outra medida establecida para os centros educativos.

Máis información: http://www.edu.xunta.gal/fp/fase-asesoramento-2020

 
Matrícula de alumnado de 2º curso do réxime ordinario, FCT e Proxecto. Curso 2020-2021

Infórmase do calendario de matrícula para o alumnado de segundos cursos de ordinario, FCT e Proxecto para o curso 2020-2021:

 

matricula de 2º ordinario FCT e Proxe 2020-2021

 
Calendario do proceso de admisión a ciclos de formación e FP dual para o curso 2020-2021

Calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual. Curso 2020/2021

 

Publicado o calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual para o curso 2020/2021.

Máis información:

 
Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. 2020

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2020

Data da publicación: 16-06-2020

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante a Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 13 de xuño ao 12 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar un recurso de alzada no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú, e posteriormente entregalo nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas admitidas e/ou excluídas agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

A acreditación de unidades de competencia farase sobre as unidades de competencia dos títulos de formación profesional vixentes.

A continuación pode consultar a listaxe definitivas de persoas admitidas e excluídas no CIFP Compostela:

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

Máis información en: https://www.edu.xunta.gal/fp/definitivas-admitidos-excluidos-acreditacion-2020

 
PAGO TAXAS PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULO

Pago de taxas para expedición de título:

O pago de taxas de expedición titulo pode realizarse no seguinte enlace:

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

A continución ticade en "Enlaces Asociados: Modelo I": MODELO I AUTOLIQUIDACIÓN

Premede no botón "Iniciar taxa" en acceso libre,  Acceso libre taxas atriga xa tedes acceso á tramitación do pago electrónico ou presencial. Lembrade que, tamén, as distintas entidades bancarias colaboradoras poñen a vosa disposición impresos de autoliquidación.

Facilitamos, nos seguintes enlaces, os distintos códigos a cumprimentar e importe a ingresar:

Técnicos.

Técnicos Superiores.

Unha vez realizado o pago (telemático ou presencial), deberedes enviar a copia do ingreso "Exemplar para a Administración" ao correo electrónico do CIFP Compostela: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 
Acreditación de competencias. Correo electrónico

Acreditación de competencias. Convocatoria 2020

Informamos do correo electrónico de contacto para Acreditación de competencias:

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Pregamos utilicen esta conta para facilitar a comunicación.

 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

Páx. 3 de 23