Martes, 26 Xaneiro, 2021
INICIO-NOVAS
Celebramos a VII Mostra do Entroido!!!!!!

VI mostra do entroido2 cartel VII mostra do entroido-min

O programa:

 

VI mostra do entroido programa

Grazas a todas e todos por participar!!!

 
Relación baremación provisional para a realización da FCT no estranxeiro

Relación de resultados de baremación de solicitudes para a realización da FCT no estranxeiro (Modalidade A). Convocatoria extraordinaria e o seu traspaso ao programa KA103

 

Resolución provisional .

 

A Resolución provisional da baremación de solicitudes (Ciclos Medios e Ciclos Superiores) de para a realización da FCT no estranxeiro (Modalidade A), que pretenden facer a FCT fóra de España no período de marzo a xuño de 2020, pódese consultar no taboeiro de Programas Internacionais do CIFP Compostela (diante de Secretaría) e o seu paso ao programa ERASMUS+ tras a información recibida dende o Sepie:

 

O Reino Unido ha abandonado a Unión Europea cun acordo de retirada o 31 de xaneiro de 2020, que entrou en vigor o 1 de febreiro de 2020. O período transitorio durará até o 31 de decembro de 2020. O acordo de retirada prevé a participación do Reino Unido no actual programa Erasmus+ 2014-2020 até o peche do programa, o que significa que os beneficiarios do Reino Unido poden continuar participando nos proxectos subvencionados en virtude do Regulamento actual ata que se completen todas as actividades, mesmo se son despois de 2020. Por tanto, todas as actividades e mobilidades de estudantes, docentes e persoal dos proxectos Erasmus+ non se verán interrompidas no actual marco 2014-2020 do programa Erasmus+.

 

A partir do 1 de xaneiro de 2021, o Reino Unido será tratado como un terceiro país aos efectos de acceso aos programas da UE, incluído Erasmus+. A posible participación do Reino Unido en futuros programas despois de 2020 dependerá do resultado das negociacións xerais sobre a relación futura entre a Unión Europea e o Reino Unido. No entanto, o goberno do Reino Unido comprometeuse a negociar o acceso ao seguinte programa Erasmus+ 2021-2027.

 

Contra esta resolución os interesados poderán presentar unha solicitude de revisión, ante a Dirección do Centro, no prazo de 10 días lectivos contados a partires da data da publicación  (O prazo finaliza o 21/02/2020 ás 14.00)

 

 
Resolución definitiva de baremación de solicitudes Erasmus+ KA 102

 

Relación de resultados de baremación de solicitudes Erasmus+ KA 102.

Resolución definitiva .

A Resolución definitiva da baremación de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 102 (2019-2021) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fóra de España no período de marzo a xuño de 2020, pódese consultar no taboeiro de ERASMUS+ do CIFP COMPOSTELA (diante de Secretaría)

 
Resolución definitiva de baremación de solicitudes para a realización da FCT no estranxeiro.

Relación de resultados de baremación de solicitudes para a realización da FCT no estranxeiro (Modalidade A).

Resolución definitiva .

A Resolución defintiva da baremación de solicitudes (Ciclos Medios e Ciclos Superiores) de para a realización da FCT no estranxeiro (Modalidade A), que pretenden facer a FCT fóra de España no período de marzo a xuño de 2020, pódese consultar no taboeiro de Programas Internacionais do CIFP Compostela (diante de Secretaría)

 
Resolución definitiva de baremación de solicitudes Erasmus+ KA 103

Relación de resultados de baremación de solicitudes Erasmus+ KA 103.

Resolución definitiva .

A Resolución definitiva da baremación de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 103 (2019-2021) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fóra de España no período de marzo a xuño de 2020, pódese consultar no taboeiro de ERASMUS+ do CIFP COMPOSTELA (diante de Secretaría)

 
Convocatoria extraordinaria de bolsas para a realización da FCT no estranxeiro

Convocatoria extraordinaria de bolsas para a realización da FCT no estranxeiro (Reino Unido) de marzo a xuño de 2020 (Modalidade A).

A Orde do 24 de maio de 2005 pola que se regula o desenvolvemento de estadías formativas en empresas ou institucións situadas fóra do Estado español destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas non universitarias en centros autorizados da Comunidade Autónoma de Galicia, así como o desenvolvemento de estadías de formación práctica en empresas ou institucións situadas en Galicia, destinadas ao alumnado procedente doutros estados ten por obxecto regular o desenvolvemento das estadías formativas en centros de traballo situados fóra do territorio español do alumnado matriculado en ensinanzas non universitarias de nivel secundario e postsecundaria polo réxime ordinario ou para persoas adultas, autorizadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Está dirixida ao alumnado maior de 18 anos, ou menor con autorización dos pais ou titores.

A posibilidades de estadías formativas son:

Modalidade A: Estadías formativas realizadas en centros de traballo situados fóra do Estado español para o desenvolvemento parcial ou total do módulo de formación en centros de traballo, das ensinanzas de ciclos formativos de grao medio ou superior de formación profesional específica, de artes plásticas e deseño, estudos superiores de restauración e conservación de bens culturais, programas de garantía social ou de iniciación profesional

Modalidade B: Estadías formativas realizadas en centros de traballo situados fóra do Estado español, como parte práctica complementaria do currículo oficial, dirixidas a alumnado de ensinanzas non universitarias distintas das recollidas na modalidade A.

Modalidade C: Estadías formativas en centros de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia realizadas por alumnado estranxeiro que se acolla a algún programa, axuda ou iniciativa en materia educativa, no marco dos acordos subscritos por centros educativos, autorizados pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e empresas ou institucións da Comunidade Autónoma de Galicia.(Neste caso do CIFP Compostela realiza mobilidades dentro dos Programas Erasmus+).

Obxecto da convocatoria

Selección de alumnado de Formación Profesional do CIFP COMPOSTELA para a realización da FCT no estranxeiro (Modalidade A), pais de destino REINO UNIDO

Destinatarios

Alumnado en OFERTA ORDINARIO, matriculado no CIFP Compostela, en calquera Ciclo Formativo, que vaia a realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) no curso 2019-2020 e estea interesado en realizala en empresas fóra do Estado español.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é do 20 de xaneiro ao 24 de xaneiro. Podendo recoller a solicitude  en Conserxería ou accedendo no seguinte enlace:

A entrega da solicitude debidamente cuberta xunto con copia do DNI e documentación pertinente será na Secretaría do CIFP.

 
CIFP COMPOSTELA. PRIMEIRA FEIRA POLA IGUALDADE

Presentamos o noso Plan de Igualdade...

 

EQUAL COMPOSTELA 2-min

 
RESOLUCIÓN PROVISIONAL PARA A REALIZACIÓN DA FCT NO ESTRANXEIRO (MODALIDADE A)

Relación de resultados de baremación de solicitudes para a realización da FCT no estranxeiro (Modalidade A).

Resolución provisional .

A Resolución provisional da baremación de solicitudes (Ciclos Medios e Ciclos Superiores) de para a realización da FCT no estranxeiro (Modalidade A), que pretenden facer a FCT fóra de España no período de marzo a xuño de 2020, pódese consultar no taboeiro de Programas Internacionais do CIFP Compostela (diante de Secretaría)

Contra esta resolución os interesados poderán presentar unha solicitude de revisión, ante a Dirección do Centro, no prazo de 10 días lectivos contados a partires da data da publicación  (O prazo finaliza o 27/01/2020 ás 14.00)

 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

Páx. 8 de 23