Sábado, 17 Marzo, 2018
ERASMUS+ K103

 

O programa Erasmus+ k103 ten como obxectivo atender ás necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educación superior formal e en formación profesional de grado superior, calquera que sexa a duración da carreira ou cualificación, incluídos os estudos de doctorado, así como ás institucións que imparten este tipo de formación.  Erasmus 

O CIFP Compostela oferta:

  • Mobilidade de estudantes para prácticas

Realización dun período de prácticas durante un período de tempo nunha empresa ou organización doutro país europeo

Mobilidade de estudantes para prácticas

ENBAIXADA ESPAÑOLA EN PAISES DE DESTINO, Enlaces

EMBAIXADA EN INGLATERRA

EMBAIXADA EN ITALIA

EMBAIXADA EN HUNGRÍA

EMBAIXADA EN FRANCIA

EMBAIXADA EN ALEMANIA

EMBAIXADA EN IRLANDA

EMBAIXADA EN ITALIA

 

ERASMUS+ K103

Erasmus plus, está promocionando dende a representación en España da Comisión Europea, unha websérie titulada: "De Erasmus con mi Familia"

Tráiler da série:http://youtu.be/8Vmplljazi8

Enlace para ver os capítulos da série: https://www.youtube.com/user/EspacioEuropa

Recomendacións de Erasmus+


Erasmus+. Información xeral:   https://www.youtube.com/watch?v=s7C5GyGthaw&feature=youtu.be&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0

Oportunidades Erasmus+ para estudiantes    https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1

Oportunidades Erasmus+ para personal    https://www.youtube.com/watch?v=m6DF5jX96dI&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=2

Reconocimientos a la Calidad de proyectos 2016    https://www.youtube.com/watch?v=FNyL1WRPlsw&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=3

Ponencia estudiantes Erasmus+    https://www.youtube.com/watch?v=hFf1Kjb6DYA&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=4

Ponencia profesorado y formadores Erasmus+    https://www.youtube.com/watch?v=hLdOKiFiJVM&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=5


CARTA ERASMUS+ 2014-2020

Erasmus Policy Statement 

ECHE cifp compostela


 Para consultar a convocatoria 217-2018 para o perídoso de 30 de marzo de 2018 a 12 de xuño de 2018 prema no seguinte enlace:  CONVOCATORIA DE BOLSAS ERASMUS+K103 PARA FCT DE  30 DE MARZO DE 2018 A 12 DE XUÑO DE 2018

 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA BAREMACIÓN DE SOLICITUDES DE Beca Erasmus+K103 (2017-2018) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fóra de España

PERIODO: 30 de marzo de 2018 a 12 de xuño de 2018

Admitidos:

Alumno/a

Ciclo formativo

Puntuación obtida

Beca Erasmus+K103

NATALIA CEA RODRÍGUEZ

CS de Educación Infantil

8.00

Si

ANTÍA BALSEIRO QUENLLE

CS de Integración Social

8.31

Si

PAULO DÍAZ DELGADO

CS de Integración Social

8.10

Si

BRAIS RAMOS VARELA

CS de Dirección de Cociña

8.43

Si

LAURA CRESPO MARTÍNEZ

CS de Dirección de Cociña

7.26

Si

ALBA IGLESIAS CAMPOS

CS de Dirección en Servizos en Restau.

6.90

Si

IVÁN VARA FERNÁNDEZ

CS de Dirección en Servizos en Restau.

6.76

Si

MARTA RAMIL ORTIZ

CS de Aloxamentos Turísticos

6.91

Si

Lista de agarda:

Alumno/a

Ciclo formativo

Puntuación obtida

Beca Erasmus+K103

NOEMÍ RODRIGUEZ BOLAÑO

CS de Educación Infantil

7.72

Non

DIEGO VAZQUEZ CARBALLO

CS de Dirección en Servizos en Restau.

6.75

Non

PAULA VIDAL BLANCO

CS de Aloxamentos Turísticos

6.73

Non

YERAY ALVAREZ GALLEGO

CS de Dirección de Cociña

6.55

Non

ANDREA PATIÑO GONZÁLEZ

CS de Dirección en Servizos en Restau.

5.92

Non

VANESSA FRAGA CODESIDO

CS de Dirección de Cociña

7.41*

Non

Excluídos:

NOEL CORRALES PÉREZ

CS de Dirección en Servizos en Restau.

--*

 

MIGUEL LÓPEZ MÉNDEZ

CS de Dirección en Servizos en Restau.

--**

 

VANESSA GONZÁLEZ PAZOS

CS de Integración Social

--**

 

*Alumnado que disfrutou de bolsa ERASMUS+ nos dous últimos anos. ** Renuncia ao proceso de selección.


En Santiago de Compostela a 18  de   DECEMBRO     de 2017.

Asdo: Ramiro Esparís Sampedro

Director do CIFP COMPOSTELA


 

 Erasmus