Mércores, 24 Abril, 2019
ERASMUS+ KA102
O programa Erasmus+KA102 vai dirixido a atender as necesidades de ensino e aprendizaxe de todas as persoas implicadas na educación e Formación Profesional, así como as institucións e organizacións que imparten ou facilitan esa formación.  Erasmus 
 
O CIFP Compostela participa como socio no proxecto actual Erasmus+KA102, para o que pode premer no seguinte enlace

Europa. Next Station: Improving Professional Skills in Galicia

ENBAIXADA ESPAÑOLA EN PAISES DE DESTINO, Enlaces

EMBAIXADA EN INGLATERRA

EMBAIXADA EN ITALIA

EMBAIXADA EN HUNGRÍA

EMBAIXADA EN FRANCIA

EMBAIXADA EN ALEMANIA

EMBAIXADA EN IRLANDA

Recomendacións de Erasmus+

 

Convocatoria de becas Erasmus+K102

F.C.T. de 30/03/2019 a 14/06/2019

O programa Erasmus+KA102, vai dirixido a atender as necesidades de ensino e aprendizaxe de todas as persoas implicadas na educación e Formación Profesional, así como as institucións e organizacións que imparten ou facilitan esa formación.

NOTA INFORMATIVA: O Proxecto KA 102 dependente do Consorcio da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, atópase en estado de reserva, motivo polo que o CIFP COMPOSTELA non poderá xestionar movilidades KA 102 neste período.

23 de outubro de 2018

CIFP COMPOSTELA