Sábado, 20 Xullo, 2019
Acreditación de competencias. Listaxes provisionais. Convocatoria 2018

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018.

alt

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Se vostede atopa algunha incidencia ou non está de acordo coas listaxes, debe realizar unha reclamación segundo o procedemento que se indica a continuación.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú – e posteriormente entregala na sede onde está inscrito para realizar o procedemento ou por correo segundo o establecido.

Nas listaxes provisionais figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15016000- CIFP COMPOSTELA:

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisiona de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

Pódese ampliar información consultando o enderezo: http://www.edu.xunta.es/fp/provisionais-admitidos-excluidos-acreditacion-2018