Martes, 02 Xuño, 2020
Resolución definitiva de baremación de solicitudes para a realización da FCT no estranxeiro.

Relación de resultados de baremación de solicitudes para a realización da FCT no estranxeiro (Modalidade A).

Resolución definitiva .

A Resolución defintiva da baremación de solicitudes (Ciclos Medios e Ciclos Superiores) de para a realización da FCT no estranxeiro (Modalidade A), que pretenden facer a FCT fóra de España no período de marzo a xuño de 2020, pódese consultar no taboeiro de Programas Internacionais do CIFP Compostela (diante de Secretaría)