Luns, 28 Setembro, 2020
O MEFP e as CCAA acordan flexibilizar as prácticas e o calendario escolar

O Ministerio de Educación e Formación Profesional e as Comunidades Autónomas acordan flexibilizar as prácticas e o calendario escolar para que os estudantes de FP superen o curso

24/03/2020

  • O Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP) e as Comunidades Autónomas participaron hoxe na Comisión de Formación Profesional da Conferencia Sectorial para adoptar medidas coordinadas ante a interrupción das clases presenciais debido á crise do Covid-19
  •     Garantirase que todos os estudantes de Formación Profesional poidan finalizar o seu curso académico e lograr a titulación
  •     Adoptaranse medidas de flexibilización das datas, forma e duración da FCT, así como a integración da FCT co módulo de Proxecto, que incluirá aspectos relativos ao exercicio profesional

O Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP) e as administracións educativas das comunidades autónomas adoptaron este martes na Comisión de FP da Conferencia Sectorial diversas medidas para asegurar que ningún alumno ou alumna perda o curso pola interrupción de clases presenciais e as prácticas en centros de traballo e FP Dual debido á crise do coronavirus Covid-19.

A secretaria xeral de Formación Profesional do MEFP, Clara Sanz, presidiu esta reunión de traballo na que participaron os directores xerais de todas as Comunidades Autónomas con total coordinación e colaboración para lograr o obxectivo de que todo o alumnado supere o curso a pesar das circunstancias excepcionais.

O MEFP e as CCAA acordaron flexibilizar as prácticas no centro de traballo para superar o curso, ampliando o período establecido no calendario escolar. Esta medida extraordinaria deberá ser coordinada coas datas de celebración da Avau para permitir que todos os estudantes que así o desexen poidan presentarse á proba de acceso á Universidade.

A duración da FCT limítase de xeito excepcional ás horas mínimas recollidas na normativa básica, é dicir 220 horas. Así mesmo, integrarase de forma excepcional o módulo de FCT co módulo de proxecto para que se poidan abordar os obxectivos asociados á contorna laboral. Esta medida afectará tanto á FP básica, como á de grao medio e grao superior.

Así mesmo, en relación ás probas de acceso á FP de grao medio ou superior para quen non conten cos requisitos académicos de acceso a estes ensinos, acordouse pospoñelas  todo o que sexa necesario, chegando mesmo á primeira quincena de xullo.

Ademais destas medidas, o MEFP puxo a disposición das Comunidades Autónomas todos os recursos dixitais dispoñibles da modalidade de Formación Profesional a distancia, que en total abarca 104 ciclos formativos, para facilitar así a continuidade dos ensinos.

Durante a reunión, presentáronse ademais 11 novos títulos e cursos de especialización que as Comunidades Autónomas terán dispoñibles na súa oferta para o próximo curso académico 2020-2021.

Fonte: http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200324-comisionfp.html