Martes, 02 Xuño, 2020
O MEFP e as CCAA acordan manter a duración do curso escolar ata xuño

O Ministerio de Educación e Formación Profesional e as CCAA acordan manter a duración do curso escolar ata xuño

15/04/2020

  •     A avaliación será continua, a promoción de curso será a norma xeral e a titulación debe ser a práctica habitual para os alumnos de 4º de ESO e 2º de Bacharelato e FP
  •     O terceiro trimestre dedicarase á recuperación, o repaso e o reforzo con actividades debidamente tutorizadas e evitando sobrecargar aos estudantes
  •     A ABAU celebrarase entre o 22 de xuño e o 10 de xullo de 2020 en convocatoria ordinaria e antes do 10 de setembro en convocatoria extraordinaria, tal e como se acordou na anterior Conferencia Sectorial

Máis información en:https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/04/20200415-sectorial.html