Martes, 02 Xuño, 2020
Modelos de exame ABAU 2020

Para aquel alumnado que estea interesado, achegamos enlace de consulta a modelos de exame ABAU por materia: Modelos de exame ABAU

 

Fonte: https://ciug.gal/gal/abau/modelos