Mércores, 30 Setembro, 2020
Licitación cafeterías escolares: publicación do anuncio no perfil do contratante

Licitación cafeterías escolares: publicación do anuncio no perfil do contratante

Anuncio de licitación da contratación da concesión dos servizos de cafeterías en 108 centros escolares da provincia de A Coruña para os cursos 2020-2021 e 2021-2022 coa posibilidade de ser prorrogada aos cursos 2022-2023 e 2023-2024.

Este anuncio está publicado no perfil do contratante da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (https://www.contratosdegalicia.gal) . 
 

  • O prazo de presentación de propostas dos operadores económicos interesados está aberto e finaliza o día 23 de xuño de 2020 ás 14 horas.

  • As proposicións presentaranse a través da plataforma de licitación electrónica da Xunta de Galicia (SILEX) aloxada na dirección:

http://www.conselleriadefacenda.es/silex

CONSULTAS:

Segundo o apartado 22 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares:

- As consultas relacionadas cos pregos, condicións xerais de contratación, adxudicación e co desenvolvemento da licitación dirixiranse á Xefatura Territorial da Coruña, a través dos teléfonos 981 184 745 e 981 184 730.

- As consultas relacionadas coa situación e características das instalacións das cafeterías dirixiranse a cada un dos centros educativos.

- As consultas ou incidencias relacionadas coa presentación electrónica das ofertas realizaranse na páxina web https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet segundo o procedemento descrito no citado apartado 22 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.