Mércores, 30 Setembro, 2020
CONVOCATORIA MATRICULA ABAU 2020

Podedes consultar a convocatoria, normas de presentación, instrucións para matrícula e impresos para á proba de avaliación de bacharelato para acceso á Universidade nos seguintes enlaces.

CONVOCATORIA DE MATRÍCULA NA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE.  (CONVOCATORIA ORDINARIA ·XULLO DE 2020)

NORMAS DE PRESENTACIÓN DO ALUMNADO AOS EXAMES E NORMAS DE REALIZACIÓN ABAU - 2020.

INSTRUCCIÓNS PARA A MATRÍCULA PARA ALUMNADO DE CENTROS DA C. A. DE GALICIA.(ABAU -2020)

Apartado B): PROCESO MATRÍCULA para alumnado de Ciclos Formativos de Grao Superior de centros da C.A. de Galicia.  Prazo: Do 1 ao 17 de xuño.

IMPRESOS ABAU - 2020