Martes, 26 Xaneiro, 2021
Información Probas libres. Convocatoria 2020

 CONVOCATORIA REUNIÓN OBRIGATORIA DE ACOLLEMENTO DAS PROBAS LIBRES

Convócase a tódolas personas matriculadas nas probas libres a reunión obrigatoria de acollemento, según a “Orde do 5 de abril do 2013, pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesionales dos establecidos ao abeiro da lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación” e a “  Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento da convocatoria do curso 2019-2020 das probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • Data: 02 de xullo de 2020
  • Hora: 10:30
  • Aula: RESTAURANTE

 

PROGRAMACIÓNS E INFORMACIÓN na páxina web: www.cifpcompostela.edu.es (probas)

DATAS DE PROBAS LIBRES:

1º proba - parte teórica: Días 01,02 e 03 de setembro

Publicación de notas da 1º parte:   Día 4   de setembro

2º proba - parte práctica: Días 8 e 9 de setembro

Entrega de notas:      15 de setembro de 11:00 a 12:00 horas

 

HORARIO DE REALIZACIÓN DAS PROBAS LIBRES (1ª parte). CONVOCATORIA 2020

Poden consultar o horario de realización das distintas probas libres no seguinte enlace: HORARIO DE LIBRES – 1º PARTE

LISTA DE MATRICULADOS/AS PROBAS LIBRES 2020

 Poden consultar a lista de matriculados/as no enlace: LISTA MATRICULA PROBAS LIBRES 2020