Martes, 26 Xaneiro, 2021
FASE AVALIACION ESPECIALIDADE EDUCACIÓN INFANTIL. ACREDITACIÓNS DE COMPETENCIAS 2020

Datas e horarios para o desenvolvemento da fase de avaliación do proceso de Acreditación de Competencias segundo a ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais

 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS.  COMISIÓN DE AVALIACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL

As probas desenvolveránse en dúas quendas, en xullo e setembro segundo as datas e horarios establecidos no calendario que se pode consultar no seguinte enlace: Calendario fase avaliación - Educación Infantil.
Os candidatos e candidatas poderán consultar na plataforma de acreditación de competencias o seu plan individualizado de avaliación.