Martes, 26 Xaneiro, 2021
INCORPORACIÓN ALUMNADO 1º APSD (Modalidade ORDINARIO)

A continuación detállase a orde de incorporación do alumnado de 1º de Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia (Ordinario):

De forma transitoria, a próxima semana:

- Primeira quenda de Campos a Mallo: Asistirán o Luns, Mércores e Venres.

- Segunda quenda de Muriel a Viqueira: Asistirán o Martes e Xoves.

O resto das semanas quedan establecidas cunha semana cada quenda, comenzando pola primeira quenda.