Martes, 26 Xaneiro, 2021
Consulta das cualificacións 1º trimestre_ABALAR

Consulta das cualificacións do primeiro trimestre en ABALAR:

O Cifp Compostela informa que as cualificacións do primeiro trimestre deste curso 2020-2021 serán publicadas en ABALAR o día 22/12/20 ás 16.00 horas.

A esta a aplicación pode acceder o estudantado cando sexa legalmente responsable, así como, os pais, nais e titores/as legais do alumnado matriculado nos centros educativos de Galicia.

A descarga desta aplicación faise dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Google Play Store (se o sistema operativo é Android). Lembrade que os datos deben ser os que constan no CIFP Compostela, proporcionados no momento da matrícula.
 
alt alt
alt alt
 
 
 Podedes ampliar información na web: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/