Luns, 08 Marzo, 2021
Formación regrada
 

het HOSTALERÍA E TURISMO

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de fp básica

CBHOT01 Cociña e Restauración

CBHOT02 Aloxamento e lavandaría

Ciclos formativos de grao medio

CMHOT01 Cociña e gastronomía

CMHOT02 Servizos en restauración

Ciclos formativos de grao superior

CSHOT04 Dirección de cociña

CSHOT05 Dirección de servizos de restauración

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos

Oferta modular

Ciclos formativos de grao medio

ZMHOT02 Servizos en restauración

ZMHOT01 Cociña e gastronomía

Ciclos formativos de grao superior

ZSHOT04 Dirección de cociña    

ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración    

ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos (DISTANCIA)

 

ag ARTES GRÁFICAS

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de fp básica

CBARG01-Artes gráficas 

Ciclos formativos de grao medio

CMARG01-Impresión gráfica

CMARG02 Preimpresión dixital

 

ia INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de grao medio

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

  

sseac SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de grao medio

CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

Ciclos formativos de grao superior

CSSSC01 Educación infantil

CSSSC02 Integración social

 

Oferta modular

Ciclos formativos de grao medio

ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

Ciclos formativos de grao superior

ZSSSC01 Educación infantil