Domingo, 18 Novembro, 2018

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2015-2016

En total foron 22 mobilidades de alumnado a 5 paises: Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda e Hungría. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

Documento1

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2014-2015

En total foron 20 saídas de alumnado a paises como: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido e Irlanda, na Comunidade Europea e EE.AA como pais extracomunitario. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

Beca ou axudas recibidas         Ciclo formativo                                   Nº alumnado


Erasmus+ K102-Leonardo da Vinci     C.M. Panaderia, Reposteria e Confiteria                   2

                                                              CM Preimpresión Digital                                            2

                                                              CM Cociña e Gastronomía                                        1

                                                              ZM Cociña e Gastronomía                                         1

                                                              ZM Servizos en restauración                                     2

                                                              ZM Atención a P. en situación de dependencia        1

                                                              CM Atención a P. en Sit. de dependencia                 2

 Erasmus+ K103                                   ZS Xestión aloxamentos turisticos                            1

                                                              CS Xestión aloxamentos turísticos                            2

                                                              C.S. Dirección Cociña                                               3

                                                              C.S. Dirección Servizos en Restauración                 1

                                                              Z.S. Dirección Cociña                                               2 

Porcentaxe por ciclo formativo de todas as mobilidades:

Imaxes de mobilidades / alumnado con mobilidade de abril a xuño-2015

Erasmus abril-xuño-2015

Porcentaxe por ciclo formativo de todas as mobilidades:
 
O total de axudas ao alumnado ascendeu a 58.939,00 €.
 
 
 
Experiencias desenvolvidas durante o curso 2013-2014

En total foron 22 saídas de alumnado a paises como: Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, na Comunidade Europea e EE.AA como pais extracomunitario. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

 

Beca ou axudas recibidas         Ciclo formativo                                   Nº alumnado


Leonardo da Vinci                                 C.M. Panaderia, Reposteria e Confiteria                   4

                                                              CM Preimpresión Digital                                            1

                                                              CM Cociña e Gastronomía                                        4

 Erasmus                                               C.S. Educación Infantil                                              1

                                                              C.S. Dirección Cociña                                                2

                                                              C.S. Dirección Servizos en Restauración                  3

                                                              Z.S. Dirección Cociña                                                5

 Orde 24-5-2005                                   ZM. Cociña e Gastronomía                                        1

                                                              C.S. Dirección Servizos en Restauración                  1

 


Porcentaxe por ciclo formativo de todas as mobilidades:

Procentaxe PIAxudas PI

O total de axudas ao alumnado ascendeu a 35.095,00 €.

 

 alt