Luns, 08 Marzo, 2021

NOTA INFORMATIVA DO CIFP COMPOSTELA:

A partires do día 03/03/2021 atoparedes toda a información na nosa nova web:

cifpcompostela.gal

Lembrade buscarnos na nova web!!!!

Portada nova web def

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2018-2019

 

NO CURSO 2018-2019,  ADEMAIS DAS MOBILIDADES ERASMUS + KA103, NO CIFP COMPOSTELA CONTAMOS CON ESTUDANTES FACENDO AS SÚA FCT EN LONDRES

 

Agradecemos a colaboración do restaurantes Hispania e Barrafina, así como, o bo traballo realizado polos nosos estudantes no seu período de FCT

 

Realizaron a súa FCT (de marzo a xuño de 2019) no Restaurante Hispania de Londres Rosalía e Alberto.

   

Hispania logo

 

                                                 hispania1

 

               

Realizou a súa FCT (de marzo a xuño de 2019) no Restaurante Barrafina de Londres Ánxela.

 barrafina logo

 

barrafina1

 

En total foron 7 mobilidades de alumnado a 3 paises:  Italia, Reino Unido e Portugal. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

 

Beca ou axudas recibidas

Ciclo formativo

Nº alumnado

Erasmus+ K102

Non se realizou oferta.

Erasmus+ K103 / Consellería

ZS Dirección en Serv. de Restauración

1

ZS XAT

1

CS Dirección de Cociña

1

CS Dirección de Servizos en Restauración

2

CS XAT

1

CS EDUCACIÓN INFANTIL

1

TOTAL

7

 

Para o curso 2019-2020 contamos cun proxecto propio KA 102, que nos permitirá volver a realizar mobilidades Erasmus+ cos Ciclos Medios.

 

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2017-2018

En total foron 17 mobilidades de alumnado a 7 paises: Francia, Italia, Reino Unido,  Hungría, Francia, Portugal e Dinamarca. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

 

 

 

Beca ou axudas recibidas

Ciclo formativo

Nº alumnado

Erasmus+ K102

CM COCIÑA E GASTRONOMIA

4

CM PAN., REPOST. E CONFITERIA

1

CM SERVIZOS RESTAURACION

1

Erasmus+ K103

ZS Dirección en Serv. de Restauración

1

ZS XAT

1

ZS EDUCACION INFANTIL

1

CS Dirección de Cociña

2

CS Dirección de Servizos en Restauración

2

CS XAT

1

CS EDUCACIÓN INFANTIL

1

CS INTEGRACION SOCIAL

2

TOTAL

17

 

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2016-2017

En total foron 15 mobilidades de alumnado a 5 paises: Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda e Hungría. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

 

Beca ou axudas recibidas

Ciclo formativo

Nº alumnado

Erasmus+ K103

C.S. Direccion de Servizos en restauración

2

C.S. Xestión de aloxamentos turisticos

1

ZS Direccion de Cociña

1

C.S. Educación Infantil

1

Erasmus+ K102

C.M. Cociña e gastronomía

3

C.M. Atención a persoas en situación de dependencia

1

C.M. Servizos en restauración

2

ZM Cociña e gastronomía

1

ZM Servizos en Restauración

2

ZM Atención a persoas en situación de dependencia

1

TOTAL

15

 

 

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2015-2016

En total foron 22 mobilidades de alumnado a 5 paises: Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda e Hungría. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

Documento1

 

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2014-2015

En total foron 20 saídas de alumnado a paises como: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido e Irlanda, na Comunidade Europea e EE.AA como pais extracomunitario. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

Beca ou axudas recibidas         Ciclo formativo                                   Nº alumnado


Erasmus+ K102-Leonardo da Vinci     C.M. Panaderia, Reposteria e Confiteria                   2

                                                              CM Preimpresión Digital                                            2

                                                              CM Cociña e Gastronomía                                        1

                                                              ZM Cociña e Gastronomía                                         1

                                                              ZM Servizos en restauración                                     2

                                                              ZM Atención a P. en situación de dependencia        1

                                                              CM Atención a P. en Sit. de dependencia                 2

 Erasmus+ K103                                   ZS Xestión aloxamentos turisticos                            1

                                                              CS Xestión aloxamentos turísticos                            2

                                                              C.S. Dirección Cociña                                               3

                                                              C.S. Dirección Servizos en Restauración                 1

                                                              Z.S. Dirección Cociña                                               2 

Porcentaxe por ciclo formativo de todas as mobilidades:

Imaxes de mobilidades / alumnado con mobilidade de abril a xuño-2015

Erasmus abril-xuño-2015

Porcentaxe por ciclo formativo de todas as mobilidades:
 
O total de axudas ao alumnado ascendeu a 58.939,00 €.
 
 
 
Experiencias desenvolvidas durante o curso 2013-2014

En total foron 22 saídas de alumnado a paises como: Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, na Comunidade Europea e EE.AA como pais extracomunitario. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

 

Beca ou axudas recibidas         Ciclo formativo                                   Nº alumnado


Leonardo da Vinci                                 C.M. Panaderia, Reposteria e Confiteria                   4

                                                              CM Preimpresión Digital                                            1

                                                              CM Cociña e Gastronomía                                        4

 Erasmus                                               C.S. Educación Infantil                                              1

                                                              C.S. Dirección Cociña                                                2

                                                              C.S. Dirección Servizos en Restauración                  3

                                                              Z.S. Dirección Cociña                                                5

 Orde 24-5-2005                                   ZM. Cociña e Gastronomía                                        1

                                                              C.S. Dirección Servizos en Restauración                  1

 


Porcentaxe por ciclo formativo de todas as mobilidades:

Procentaxe PIAxudas PI

O total de axudas ao alumnado ascendeu a 35.095,00 €.

 

 alt