Luns, 08 Marzo, 2021
Inserción laboral

 

O CIFP Compostela ven facendo anualmente, un estudo de inserción laboral do alumnado titulado, este lévase a cabo no mes de novembro de cada curso, tendo en conta o número de alumnado que rematou estudos entre os meses de decembro a xuño de cada curso, polo que a consulta faise cando só van percorridos, maioritariamente uns catro meses do remate de estudos. 

Metodoloxía:

Universo: persoas tituladas de formación profesional específica que remataron estudos entre setembro e xuño de cada curso académico.

Tamaño da mostra = Todos os alumnos titulados.

Marxe de erro global = 0% para un nivel de confianza do 100%.

Técnica de investigación: entrevistas telefónicas ao 100% do alumnado titulado.

Cuestionario = CIFP Compostela.

Porcentaxes de ocupación, estudos e aquelas entrevistas que non foron posibles, respecto do alumnado total titulado por ciclo formativo. 

Á súa vez o CIFP Compostela conta cunha carpeta de ofertas de emprego para o seu alumnado.

Datos de inserción laboral do alumnado titulado no curso 2015-2016

Tendo en conta unicamente, a todo o alumnado que está traballando no seu sector ou en outro, así como en disposición de querer ou poder traballar, sen contemplar aquel que continúa estudos ou non respondeu á consulta, obtemos o seguinte resultado

Insercion 2015-2016

Comparativamente con cursos anteriores, vemos o seguinte resultado:

Comparativa 5 anos 

T