Martes, 07 Decembro, 2021

NOTA INFORMATIVA DO CIFP COMPOSTELA:

A partires do da 03/03/2021 atoparedes toda a informacin na nosa nova web:

cifpcompostela.gal

Lembrade buscarnos na nova web!!!!

Portada nova web def
ERASMUS+ KA102
O programaErasmus+KA102vai dirixido a atender as necesidades de ensino e aprendizaxe de todas as persoas implicadas na educacin e Formacin Profesional, as como as institucins e organizacins que imparten ou facilitan esa formacin. Erasmus

ENBAIXADA ESPAOLA EN PAISES DE DESTINO, Enlaces

EMBAIXADA ENINGLATERRA

EMBAIXADA EN ITALIA

EMBAIXADA EN HUNGRA

EMBAIXADA EN FRANCIA

EMBAIXADA EN ALEMANIA

EMBAIXADA EN IRLANDA

Convocatoria de bolsas Erasmus+K102 para a realizacin da F.C.T. no perodo de outubro a decembro de 2020.

O programa Erasmus+KA102, vai dirixido a atender as necesidades de ensino e aprendizaxe de todas as persoas implicadas na educacin e Formacin Profesional, as como as institucins e organizacins que imparten ou facilitan esa formacin.

A finalidade deste proxecto incrementar o nmero de mobilidades VET dos estudantes de ciclos de grao medio de Formacin Profesional nos centros educativos da Comunidade Autnoma de Galicia para que melloren a sa formacin lingstica e cultural, o coecemento de diferentes formas de producin, deseo, materiais e formas de traballo noutros pases da Unin Europea.

A causa da crise sanitaria do COVID-19 esta convocatoria queda aprazada ata novo aviso.

Pdese serguir as medidas especficas do Programa Erasmus+ na incidencia epidemiolxica COVID-10 no senguinte enlace: http://sepie.es/coronavirus.html

eramusCofinanciado Erasmus

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relacin coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 das naturais contados dende o da 16 de marzo de 2020

Xov, 12/03/2020 - 19:39

MEDIDAS A ADOPTAR EN TODOS OS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO

 • Suspensin de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensin incle tamn os servizos educativos complementarios, nomeadamente, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.
 • Suspndense no mbito educativo todas as viaxes de estudos, excursins, ou calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado.
 • Suspndense no mbito educativo todo tipo de festivais, galas ou actividades que impliquen a reunin de alumnado.
 • O persoal docente e non docente ter a obriga de acudir ao centro educativo. Para os efectos de favorecer a conciliacin do persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, o equipo directivo poder reorganizar o horario de permanencia no centro educativo de cada docente ou persoal de administracin e servizos, cumprindo co cmputo total anual do mesmo e debendo reorganizar as tarefas para adecuar a prestacin dos servizos bsicos de informacin, atencin e tutorizacin non presencial da sa comunidade educativa. Todo elo dentro do horario de apertura habitual do centro. Esta medida de aplicacin ao persoal que non presente sintomatoloxa.
 • Como medida extraordinaria para facilitar a conciliacin da vida familiar e laboral de aquel persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, este poder realizar a sa actividade laboral mediante o sistema de teletraballo nunha porcentaxe non superior ao 50% do seu horario total de permanencia no centro
 • O profesorado programar nas pxinas web dos centros ou por outros medios telemticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e far o seu seguimento, pero non tern carcter de avaliables.
 • Para o alumnado de 2 de Bacharelato o profesorado adoptar todas as medidas especficas necesarias (telemticas) para garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares.
 • Suspndense as prcticas de Formacin Profesional (mdulo FCT) que se realicen en empresas, includas as asociadas a Erasmus +
 • Reprogramarase individualmente para cada alumno ou empresa a actividade formativa nos centros de traballo para as ensinanzas impartidas na modalidade de FPDual.
 • Nos centros de Educacin Especial con servizo de residencia NON se suspende a permanencia do alumnado, ags no caso en que presente sintomatoloxa, en cuxo caso, as autoridades sanitarias adoptarn as medidas pertinentes que garantan o non contacto co resto dos usuarios.
 • Suspndese a permanencia de usuarios nos centros residenciais docentes.
 • Suspndense todas as actividades de formacin do profesorado que tean carcter presencial.

Ademais poden consultar os comunicados do SEPIE ao respecto en: http://www.sepie.es/coronavirus.html

Convocatoria de catro bolsas para Persoal para Formacin Erasmus+ K102 (2019-2021). CICLOS MEDIOS(Convocatoria Aprazada ata novo aviso)

O programa Erasmus+, KA 102 quere mellora a calidade da Formacin Profesional en Europa, ofrecendo aos alumnos, aos profesores e ao persoal que imparte ensinos de Formacin Profesional Bsica e Ciclos Formativos de Grao Medio, oportunidades de Mobilidade. Ademais, axudar s institucins de Formacin Profesional a crear Asociacins Estratxicas con outras organizacins e empresas e a establecer as relacins slidas co mundo laboral. En xeral, contribuir a mellorar as posibilidades de emprego e as habilidades persoais e, deste xeito, a potenciar a competitividade da economa europea.

Obxecto da convocatoria

Concesin de 4 bolsa Erasmus+ K102 de Mobilidade de Persoal para Formacin mediante un perodo de observacin job shadowing nunha empresa ou centro dun pas pertencente ao Programa Erasmus+ KA102, cunha duracin total de cinco das (sen contar viaxes).

Destinatarios

Profesorado de Ciclos Formativos de Graos Medios, con destino no CIFP Compostela durante o curso 2019/2020, interesado en realizar unha estada formativa de 5 das de duracin nunha empresa, en perodo de observacin job shadowing (dentro do prazo comprendido entre o 1/3/2020 e o 31/05/2021) no mbito da Unin Europea ou en pases do Programa non pertencentes UE (ver apartado Pas e empresa de destino). Importante: a concesin da bolsa queda suxeita a que no momento de comezo de realizacin da estada formativa, o docente tea como destino o CIFP Compostela, ben sexa de xeito provisional ou definitivo

Requisitos para participar na seleccin

 • Ser docente do CIFP Compostela (con carcter definitivo ou provisional) durante o curso 2019/2020, de Ciclos Formativos de Grao Medio.
 • Posur un coecemento suficiente do idioma en que se recibir a formacin no pas de acollida ou ben en ingls (lingua vehicular da UE).
 • Presentar un proxecto de actividade correspondente a formacin a realizar coa empresa ou centro de destino concertado, no que se inclan: obxectivos xerais e especficos da mobilidade, programacin de actividades e calendario previsto, relacin da mobilidade coa especialidade impartida, resultados esperados e aplicacin dos resultados na aula.
 • Presentar a solicitude e documentacin solicitada dentro do prazo previsto.

Prazo de presentacin de solicitudes

O prazo de presentacin de solicitudes do 05 marzo de 2020 ao 05 de abril de 2020, mbolos dous includos.

Os docentes interesados presentarn a solicitude en Secretara, xunto cunha copia do DNI, copia da certificacin de idioma (se fose o caso) e proxecto da formacin a realizar.

Prazo de presentacin de solicitudes

O prazo de presentacin de solicitudes do 05 marzo de 2020 ao 05 de abril de 2020, mbolos dous includos.

Os docentes interesados presentarn a solicitude en Secretara, xunto cunha copia do DNI, copia da certificacin de idioma (se fose o caso) e proxecto da formacin a realizar.

Poden recoller a informacin na Corsexera do CIFP, consultar nos puntos de informacin Erasmus+ do CIFP (fronte a Secretara e no corredor da cafetera) e na porta de entrada do edificio principal.

A solicitude pode recollerse na conserxera do CIFP ou baixar/cumplitentar a continuacin:

Solicitude autoeditable

En relacin incidencia epidemiolxica COVID-19, poden consultar os ltimos comunicados do SEPIE (Servizo para a internacionalizacin da educacin) en: http://sepie.es/comunicacion/prensa.html


Relacin de resultados de baremacin de solicitudes Erasmus+ KA 102.

Resolucin definitiva .

A Resolucin definitiva da baremacin de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 102 (2019-2021) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fra de Espaa no perodo de marzo a xuo de 2020, pdese consultar no taboeiro de ERASMUS+ do CIFP COMPOSTELA (diante de Secretara)

Relacin de resultados de baremacin de solicitudes Erasmus+ KA 102.

Resolucin provisional .

A Resolucin provisional da baremacin de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 102 (2019-2021) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fra de Espaa no perodo de marzo a xuo de 2020, pdese consultar no taboeiro de ERASMUS+ do CIFP COMPOSTELA (diante de Secretara)

Contra esta resolucin os interesados podern presentar unha solicitude de revisin, ante a Direccin do Centro, no prazo de 10 das lectivos contados a partires da data da publicacin (O prazo finaliza o 03/02/2020 s 14.00)

Convocatoria de bolsas Erasmus+K102 para realizacin da F.C.T. no perodo de marzo a xuo de 2020 (CICLOS MEDIOS).

O programa Erasmus+KA102, vai dirixido a atender as necesidades de ensino e aprendizaxe de todas as persoas implicadas na educacin e Formacin Profesional, as como as institucins e organizacins que imparten ou facilitan esa formacin.

A finalidade deste proxecto incrementar o nmero de mobilidades VET dos estudantes de ciclos de grao medio de Formacin Profesional nos centros educativos da Comunidade Autnoma de Galicia para que melloren a sa formacin lingstica e cultural, o coecemento de diferentes formas de producin, deseo, materiais e formas de traballo noutros pases da Unin Europea. Ao mesmo tempo recibimos alumnado deses outros pases para que realicen as sas prcticas en Galicia.

Obxecto da convocatoria

Concesin de 12 becas Erasmus+ K102 de mobilidade de estudantes para facer prcticas en empresas da Unin Europea

Destinatarios

Alumnado en oferta ordinaria, matriculado no CIFP Compostela, en calquera Ciclo Formativo de Grao Medio, que vaia a realizar o mdulo de Formacin en Centros de Traballo (FCT) no curso 2019-20 e estea interesado en realizala en empresas de pases da Unin Europea.

Prazo de presentacin de solicitudes

O prazo de presentacin de solicitudes do 13 ao 23 de novembro de 2019. Podendo recoller a solicitude en Conserxera ou accedendo no seguinte enlace:

A entrega da solicitude debidamente cuberta xunto con copia do DNI e documentacin pertinente ser na Secretara do CIFP.

eramusCofinanciado Erasmus

QUERES FACER A TA FCT CON ERASMUS+??

Se ests pensando realizar as tas prcticas do CICLO MEDIO con ERASMUS+, non te esquezas, temos unha reunin informativa o 12 de novembro as 11.00 h.

NOTA INFORMATIVA ERASMUS+

LOGO ERASMUS

O Sepie (Servizo Espaol para a Internacionalizacin da Educacin) informan a este centro que:

A Comisin Europea, con data 30 de xaneiro, fai pblico un comunicado no que afirma que protexer os dereitos dos participantes no programa Erasmus+ tras a sada do Reino Unido o prximo 30 de marzo de 2019 no caso de que noN se chegue a acordo.

LOGO COFINANCIADO

Relacin de resultados de baremacin de solicitudes Erasmus+ KA 102.

Resolucin definitiva .

A Resolucin definitiva da baremacin de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 102 (2019-2021) para estudantes de Ciclos Medios, que pretenden facer a FCT fra de Espaa no perodo de outubro de 2019 a decembro de 2019, pdese consultar no seguinte enlace: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS KA 102.

Relacin de resultados de baremacin de solicitudes Erasmus+ KA 102.

Resolucin provisional .

A Resolucin provisional da baremacin de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 102 (2019-2021) para estudantes de Ciclos Medios, que pretenden facer a FCT fra de Espaa no perodo de outubro de 2019 a decembro de 2019, pdese consultar no seguinte enlace: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS KA 102.

Contra esta resolucin os interesados podern presentar unha solicitude de revisin, ante a Direccin do Centro, no prazo de 10 das lectivos contados a partires da data da publicacin (O prazo finaliza o 10/07/2018 s 14.00)

Convocatoria de bolsas Erasmus+K102 para realizacin da F.C.T. no perodo de outubro a decembro de 2019.

O programa Erasmus+KA102, vai dirixido a atender as necesidades de ensino e aprendizaxe de todas as persoas implicadas na educacin e Formacin Profesional, as como as institucins e organizacins que imparten ou facilitan esa formacin.

A finalidade deste proxecto incrementar o nmero de mobilidades VET dos estudantes de ciclos de grao medio de Formacin Profesional nos centros educativos da Comunidade Autnoma de Galicia para que melloren a sa formacin lingstica e cultural, o coecemento de diferentes formas de producin, deseo, materiais e formas de traballo noutros pases da Unin Europea. Ao mesmo tempo recibimos alumnado deses outros pases para que realicen as sas prcticas en Galicia.

Obxecto da convocatoria

Concesin de 3 becas Erasmus+ K102 de mobilidade de estudantes para facer prcticas en empresas da Unin Europea condicionadas concesin do proxecto.

Destinatarios

Alumnado, en OFERTA MODULAR , matriculado no CIFP Compostela, en calquera Ciclo Formativo de Grao Medio, que vaia a realizar o mdulo de Formacin en Centros de Traballo (FCT) no curso 2019-20 e estea interesado en realizala en empresas de pases da Unin Europea.

Prazo de presentacin de solicitudes

O prazo de presentacin de solicitudes do 10 de maio ao 27 de maio de 2019.

 • Solicitude autoeditable.

Farase unha reunin informativa o xoves conxunta para KA 102 /KA 103 os das 9 de maio de 2019 s 19.00 horas na Sala de reunins aula Parlamento.

Podedes ampliar a informacin no seguinte enlace: INFORMACIN BOLSAS ERASMUS+ KA 102 (CIFP COMPOSTELA)

VISITA DE PROFESORADO DO LYCEE LOUIS GUILLOUX DE RENNES CO PROGRAMA ERASMUS PLUS (Maio 2019).

Moitas gracias a Antoine e Jann con Erasmus Plus por esta semana en . Ata pronto! ....Merci beaucoup Antoine et Jann pour Erasmus Plus pour cette semaine CIFP Compostela. bientt .

alt