Martes, 26 Xaneiro, 2021
Dependencias
 • Aulas de uso polivalente dotadas de sistema audiovisual.
 • Aulas de audovisuais.
 • Talleres de informática.
 • Aula laboratorio de idiomas, con 39 postos.
 • Salón de actos con capacidade para máis de 170 persoas.
 • Biblioteca, con soporte informático para consulta (200 m2).
 • Salas para departamentos.
 • Departamento de Orientación Profesional.
 • Cafetaría para o persoal e alumnado do centro.
 • Taller de bar (70 m2).
 • Taller de cafetería e cociña rápida (90 m2).
 • Taller de restaurante (100m2).
 • Taller de restaurante (250m2).
 • Economato-almacén de aprovisionamiento de artigos, alimentos e bebidas (80 m2).
 • Taller de cociña (800 m2).
 • Talleres de pastelaría, panadaría e repostaría (100, 60 e 100 m2).
 • Habitacións habilitadas para prácticas do Ciclo Superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos.
 • Aula dotada de recepción de hotel, para o Ciclo Superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos.
 • Taller de Lavandaría-lenzaría, para o Ciclo Superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos (140 m2).
 • Talleres de Artes Gráficas, Preimpresión e Impresión Gráfica.
 • Talleres de Atención a persoas en situación de depencia e Educación Infantil.
 • Sala de cata.
 • Aula de demostración de cociña e de I+D+I.
 • Vestiarios para o alumnado e profesorado.
 • Zonas comúns (4000 m2 de aparcadoiro e máis de 8000 m2 de zona verde).

  ACCESO Á GALERÍA DE IMAXES

  dependencias2