Martes, 07 Decembro, 2021
Aviso Legal

CONDICINS XERAIS DE USO: Aceptacin dos Termos de Uso e Modificacins.

A visita ou acceso a este sitio web ou website esixe a aceptacin dos Termos de Uso que en cada momento se atopan vixentes nesta direccin.

C.I.F.P. COMPOSTELA (en diante CIFPCOMPOSTELA), titular das websites: cifpcompostela.edu.es e www.cifpcompostela.edu.es

 • DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de informacin recollido en artigo 10 da Lei 342002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Informacin e do Comercio Electrnico, a continuacin reflctense os seguintes datos: A empresa titular desta website CIFPCOMPOSTELA, con domicilio en Lamas de Abade, s/n (Santiago de Compostela) , connmero de C.I.F: Q-6555126-I e Correo electrnico de contacto Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 • USUARIOS: O acceso e/ou uso das websites de CIFPCOMPOSTELA atribe a condicin de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, as Condicins Xerais de Uso aqu reflectidas. As citadas Condicins sern de aplicacin independentemente das Condicins Xerais de Contratacin que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

 • USO DO PORTAL: As websites de CIFPCOMPOSTELA proporcionan o acceso a multitude de informacins, servizos, programas ou datos (en diante, "os contidos") en Internet pertencentes a CIFPCOMPOSTELA ou s sas licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso.

  O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL. Devandita responsabilidade estndese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. En devandito rexistro o USUARIO ser responsable de achegar informacin veraz e lcita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pdeselle proporcionar un contrasinal da que ser responsable, comprometndose a facer un uso coidadoso e confidencial da mesma.

  O USUARIO compromtese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo grupos de noticias) que ofrece a travs das sas websites e con carcter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilcitas, ilegais ou contrarias boa fe e orde pblica; (ii) difundir contidos ou propaganda de carcter racista, xenfobo, pornogrfico-ilegal, de apoloxa do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas fsicos e lxicos de CIFPCOMPOSTELA, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informticos ou calquera outros sistemas fsicos ou lxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrnico doutros usuarios e modificar ou manipular as sas mensaxes.

  CIFPCOMPOSTELA resrvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenfobos, racistas, pornogrficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pblica ou que, ao seu xuzo, non resultasen adecuados para a sa publicacin.

  En calquera caso, CIFPCOMPOSTELA non ser responsable das opinins vertidas polos usuarios a travs das noticias ou outras ferramentas de participacin.

 • PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

  Esta web posible grazas a determinadas aplicacins de Software Libre. Todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das pxinas webs de CIFPCOMPOSTELA, as como dos elementos contidos no mesmo (a ttulo enunciativo, marcas ou logotipos, combinacins de cores, estrutura e deseo ...), pertencen a CIFPCOMPOSTELA ou ben no caso de contidos que pertenzan a terceiras persoas, CIFPCOMPOSTELA titular dos dereitos de explotacin necesarios por virtude de acordos con terceiros.

  Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, pargrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducin, a distribucin e a comunicacin publica, includa a sa modalidade de posta a disposicin, da totalidade ou parte dos contidos desta pxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio tcnico, sen a autorizacin de CIFPCOMPOSTELA. O USUARIO compromtese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de CIFPCOMPOSTELA.

  O USUARIO compromtese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de CIFPCOMPOSTELA. Poder visualizar os elementos das diferentes websites e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte fsico a condicin de que sexa, nica e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deber absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de proteccin ou sistema de seguridade que estivese instalado no as pxinas de CIFPCOMPOSTELA.

 • EXCLUSIN DE GARANTAS E RESPONSABILIDADE: CIFPCOMPOSTELA non se fai responsable, en ningn caso, dos danos e prexuzos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a ttulo enunciativo: erros ou omisins nos contidos, falta de dispoibilidade do portal ou a transmisin de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolxicas necesarias para evitalo.

 • MODIFICACINS: CIFPCOMPOSTELA resrvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacins que considere oportunas nas sas websites, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a travs da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nas sas websites.

 • EMPREGO DE COOKIES: CIFPCOMPOSTELA poder utilizar cookies para personalizar e facilitar ao mximo a navegacin do USUARIO polos seus websites. As cookies ascianse unicamente a un USUARIO annimo e o seu computador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poder configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalacin das cookies enviadas por CIFPCOMPOSTELA, sen que iso prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.

 • LIGAZNS (ENLACES): No caso de que nas websites dispuxsense ligazns ou hipervnculos faca outros sitios de Internet, CIFPCOMPOSTELA non exercer ningn tipo de control sobre devanditos sitios e contidos.

  En ningn caso CIFPCOMPOSTELA asumir responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazn pertencente a un sitio web alleo, nin garantir a dispoibilidade tcnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou informacin contida en ningn de devanditos hipervnculos ou outros sitios de Internet.

  Igualmente a inclusin destas conexins externas non implicar ningn tipo de asociacin, fusin ou participacin coas entidades conectadas.

 • DEREITO DE EXCLUSIN: CIFPCOMPOSTELA resrvase o dereito a denegar ou retirar o acceso aos seus websites eou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicins Xerais de Uso.

 • XENERALIDADES: CIFPCOMPOSTELA perseguir o incumprimento das presentes condicins as como calquera utilizacin indebida das sas websites exercendo todas as accins civs e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 • MODIFICACIN DAS PRESENTES CONDICINS E DURACIN: CIFPCOMPOSTELA poder modificar en calquera momento as condicins aqu determinadas, sendo debidamente publicadas como aqu aparecen. A vixencia das citadas condicins ir en funcin da sa exposicin e estarn vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 • DATOS DE CARCTER PERSOAL: Os seus datos de carcter persoal forman parte do noso ficheiro, de conformidade co disposto na Lei Orgnica 1599, coa finalidade de facer efectiva a nosa relacin comercial. Os destinatarios desta informacin unicamente sern os departamentos nos que se organiza CIFPCOMPOSTELA garantndolle en todo momento a mis absoluta confidencialidade. Se o desexa poder exercer o seu dereito de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin comunicndoo a CIFPCOMPOSTELA; Departamento de atencin ao afectado; Lamas de Abade; sn ; 15702; Santiago de Compostela; A Corua.

 • LEGISLACIN APLICABLE E XURISDICIN: A relacin entre CIFPCOMPOSTELA e o USUARIO rexerase pola normativa espaola vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela.