Xoves, 22 Agosto, 2019
Itinerarios formativos nas ensinanzas de adultos

Coa finalidade de que as persoas dispoñan de toda a información no momento de realizar a matrícula nas ensinanzas de formación profesional polo réxime de persoas adultas, deseñáronse unha serie de itinerarios formativos que permitan combinar o estudo e a formación coa actividade laboral, coas cargas familiares ou con outras actividades.

Para mais información prema na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.es/fp/itinerarios-formativos-nas-ensinanzas-adultos-0