Martes, 24 Outubro, 2017
3ª xornada de actividades. 50 aniversario do cifp compostela

As tres empresas máis importantes de intermediación hostaleira analizan o sector desde Compostela