Martes, 24 Outubro, 2017
6ª xornada de actividades. 50 aniversario do cifp compostela