Martes, 25 Setembro, 2018
6ª xornada de actividades. 50 aniversario do cifp compostela