Xoves, 17 Agosto, 2017
SELECCIÓN FP DUAL

O vindeiro martes 4 de xullo no CIFP Compostela ás 10:00 horas, realizaranse as entrevistas para a selección de FP Dual en Xestión de aloxamentos turísticos para alumnado inscrito no proceso de admisión ordinario. De non presentarse quedarán fora do proceso de admisión de FP DUAL. De quedaren seleccionado/as, automáticamente quedarán fora de calquera proceso de admisión no que tiveran participando.

RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITANTES:

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITANTES:

RELACIÓN DE ADMITIDOS(SELECCIONADOS) MATRÍCULA DO 14 AO 21 DE XULLO