Martes, 07 Decembro, 2021
Suxestins e queixas.
Suxestins e Queixas (SQ)
O CIFP Compostela agradece a sa colaboracin para a mellora continua do sistema xeral de calidade (SXC) do centro, para o que habilita esta opcin va web ademais do correspondente modelo en papel, no que vostede pode presentar a sa SQ.

Para facilitar o tratamento das SQ indcanse as seguintes aclaracins de axuda para a presentacin das mesmas:
  • Suxestin: idea que se lle aporta direccin do CIFP Compostela con nimo construtivo para a sa mellora.
  • Queixa: mostra de insatisfaccin sobre aspectos nos que a direccin do CIFP Compostela non ten contrados compromisos debidos ao SXC ou legais.

Resposta
As SQ con propoente coecido son respondidas por escrito mediante carta.
Nas SQ annimas publicarase a sa resposta no taboleiro de anuncios do CIFP Compostela, se pertinente.Escriba o seu nome e apelidos.
Direccin de e-mail
Tema da mensaxe: *
Escriba a sa mensaxe: *